პრეზენტაციები

პროფესიული განათლების ყოველწლიური კონფერენცია 2018 - პრეზენტაციები