პრეზენტაციები

პროფესიული განათლების ყოველწლიური კონფერენცია 2017 - პრეზენტაციები