კონფერენცია

პროექტის მიზანია პროფესიული განათლების სტატუსისა და იმიჯის გაუმჯობესება. ამ მიზნით, პროექტი პოპულარიზაციას გაუწევს ამ სექტორში წარმატებული რეფორმის შედეგებს და გამოავლენს იმ დადებით მიღწევებს, რასაც დამსაქმებლები, პოტენციური სტუდენტები, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები მიიღებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროგრამების დანერგვით.


პროფესიული განათლების ყოველწლიური კონფერენციის მიზანია ყველა დაინტერესებული პირის შეკრება, სადაც პროფესიული დაწესებულებები, მთავრობის წარმომადგენლები, დამსაქმებლები და სამოქალაქო სექტორი განიხილავენ პროფესიული განათლების სფეროში არსებულ წარმატებულ პრაქტიკებს, გაეცნობიან რეფორმების მიმდინარეობას და საერთაშორისო ტენდენციებს. კონფერენციები ჩატარდება 2016, 2017 და 2018 წლებში.


ყოველ კონფერენციაზე, საჯაროდ გამოვლინდება და დაჯილდოვდება საუკეთესო პროფესიული დაწესებულება. ღონისძიებაზე, ასევე მოეწყობა თემატური გამოფენები და კარიერის დღეები.


პროექტის ფარგლებში ჩატარდება საინფორმაციო კამპანია და ღონისძიებები პროფესიული დაწესებულებების, ბიზნესის და სხვა დაინტერესებული პირებს შორის კავშირების დამყარების მიზნით. კერძო სექტორის ეფექტური ჩართულობა მნიშვნელოვანია პროექტის ყველა საქმიანობის განხორციელებისას.


პროექტის ფარგლებში, პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა 2016 წლის 18 ივლისს.