პრეზენტაციები

პლენარული სესიის პრეზენტაციები

პარალელური სესია 1 - საჯარო კერძო პარტნიორობა პროფესიულ განათლებაში 

პარალელური სესია 2 - პროფესიულ განათლებაში ჩართულობის გაზრდა

პარალელური სესია 3 - სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება